Jipsingboertange


Het "Tangelied"

Wijze: Limburgs volkslied, Tekst: J.H. Groen

1

Waar op Tange heide stond
En men plassen vond
Zandverstuiving en moeras
Nergens veldgewas
Waar de roep des herders klonk
Over veld en stronk
Dat was eens Tange-land   bis
'n Westerwolds stuk land.

2

Waar voor plas nu weiland groeit
Kost'lijk graan thans bloeit
Zandverstuiving is beplant
Hei is akkerland
Waar de roep der boeren luidt
Over veld en spruit
Dat is nu Tange-land   bis
'n Westerwolds stuk land.

3

Waar men langs een weg thans gaat
En een school thans staat.
Timmerman en smederij
Met een kerk erbij.
'n Herberg en een herbergier
Vind men ook al hier
Dat is nu Tange-land   bis
'n Westerwolds stuk land.

4

Maar men is nog lang niet klaar
Hoort dat hier nu maar
Plan van uitbreiding is klaar
Wat een kans, niet waar?
Nu roept men thans hard en luid,
Jip- sing- boer- tange vooruit
Dit is ons dierbaar land   bis
Jipsingboeren land.
© jipsingboertange.nl - sitemap - disclaimer