Jipsingboertange

Jipsingboertange in de krant

Jipsingboertange in de media

Iets of iemand van Jipsingboertange stond in het nieuws.

Nieuwsblad van het Noorden, 18 februari 1971

Uit gesprekken met inwoners blijkt:

Westerwolders tegen de militaire plannen, maar een deel wil wel weg als er geld is te verdienen.

In Jipsingboertanqe zullen o.a. deze woningen moeten verdwijnen als de militaire plannen doorgang vinden

In Jipsingboertanqe zullen o.a. deze woningen moeten verdwijnen als de militaire plannen doorgang vinden

(Van een onzer verslaggevers)

In Westerwolde zijn ze tegen de militaire plannen, maar als minister Schut en staatssecretaris Haex diep in de schatkist tasten is er wel iets te bereiken. Burgemeester en wethouders van de gemeente Vlagtwedde hehben de bewindslieden een lange verlanglijst onder de neus geduwd in ruil voor hun medewerking aan de plannen. Ook een groot deel van de bevolking is gegrepen door de 'handelsdrift'. Die indruk moet men wel krijgen na enkele gesprekjes met bewoners van deze streek.

"Ik ben tegen de plannen maar als ze me goed geld geven wil ik best weg", zegt een landbouwer in Jipsingboertange. Hij heeft volgens zijn zeggen een goed bedrijf komt "best aan de kost", en achter een van zijn ramen hangt het biljet 'Plan Kikkert - A of B altijd Nee'.

Deze landbouwer staat in zijn mening niet alleen er zijn veel meer in zijn omgeving die menen dat geld een hoop kan doen. Ze zijn bereid dit ronduit te zeggen, maar weigeren wel hun namen te noemen.

In de plaatsjes, die als de plannen doorgaan, van de kaart moeten, is op dit nog geen geprikkeldheid merkbaar. Het is alsof men op een afstand bij de zaak is betrokken. Dat er toch iets gaande is, blijkt alleen uit de biljetten achter de ramen.
Ongeveer één op de vijf woningen draagt de kreet 'Plan Kikkert - A of B altijd Nee'. Ook de mensen, die voor goed geld wel willen opkrassen, hebben dit biljet achter het raam.

Als de plannen doorgaan zullen in Jipsingboertange zo'n 90 gezinnen naar een nieuw plekje moeten uitzien. En zij zijn het niet alleen. De gemeente Vlagtwedde heeft al een voorlopige rekening opgemaakt. Als plan A doorgaat moeten verdwijnen 832, (209 gezinnen en 25 alleenstaanden). 227 woningen en 23 lege huizen, krotten of schuren.

Wordt plan B uitgevoerd dan worden de getallen iets groter, 1123 mensen, (286 gezinnen en 37 alleenstaanden). 312 woningen en 27 lege huizen, krotten of schuren.

Dit lijstje geeft trouwens een vertekend beeld. Er zijn méér mensen bij betrokken. Onder meer is er een aantal landbouwers waarvan de bedrijfsgebouwen buiton het plangebied staan, maar die hun landerijen binnen de 'militaire grenzen' hebben.

De staffellijst van de gemeente Vlagtwedde moet verder worden uitgebreid met een steenfabriek, recreatieoord, camping, drie scbolen, twee dorpshuizen, een kapel en een kerkhof.

De eigenaar van die camping is de heer J. Prummel in Jipsingboertange. Hij zegt "Er is gezegd dat ze misschien f 25.000 voor een bunder vangen. Dat lijkt misschien best leuk maar laten ze alsjeblieft de belasting in de gaten houden. Ze pakken zeker 25 procent terug. Daar heeft waarschijnlijk nog niemand aan gedacht. Verder zeggen ze dat deze grond uitermate geschikt is om te oefenen. Dat is toch een lachertje. Zullen ze als ze moeten vechten altijd goede grond bij de hand hebben?

De minister heeft verder gezegd dat er jaarlijks 22 miljoon gulden in de omgeving wordt geïnvesteerd. Dat is een bewering en niets meer. De praktijk leert het anders. De man die het goedkoopst kan leveren is bij de militairen koning. Zo'n vent kan wel in Brabant wonen. De laagste inschrijver heeft de hele hap, dat is bekend.

Ik ben een tegenstander van de plannen. Deze streek wordt de laatste jaren door de vakantieganger ontdekt. Vorig jaar hadden wij bijvoorbeold 20.000 overnacbtingen. We zitten hier alleen, maar ik zou er geen bezwaar tegen hebben als ook mijn buurman met een camping begon.

Onschatbaar

Tja, wat zou men mij noeten betalen als ik weg moet? 'k Heb er geen idee van. Die goodwill van ons is van onschatbare waarde dat weet ik wel.

Ik schat dat 80 procent van de mensen hier een eigen woninkje heeft. Laten ze daar gemiddeld nou es tien mille voor krijgen. Man daar kun je toch geen nieuwe woning voor kopen. Dan zijn er veel mensen die hier een goedkope huurwoning hebben. Als de plannen doorgaan moeten ze een duurder huis nemen, in Stadskanaal of omgeving. Kom, kom, wie vergoedt de schade dan? Ik ben er stellig van overtuigd dat iedereen hier tegen is.".

Dat zegt ook de bejaarde Jipsingboertanger (geen naam in de krant hoor), die voor zijn huurwoning het straatje repareerd. Zijn oordeel is: "Och meneer, wij hebben hier veertig jaar gewoond. Mijn vrouw en ik willen niet weg. Waar moeten we naar toe? Laten ze ons de laatste jaren nou rustig laten zitten".

Ook een ex-landbouwer wil zijn naam niet in de krant afgedrukt zien, maar wil wel zijn mening zeggen. Hij beweert "Als ze goed betalen komt 80 procent wel over de brug. Ik weet dat omdat ik veel onder de mensen kom en met ze praat. Er zijn hier veel kleine boeren. Die mensen willen sowieso wel verkopen. Ik ken hier ook een dikke boer die zegt dat hij fel tegen de plannen is, maar ik weet als ze hem flink geld geven dat hij gaat. Zo zijn er veel meer.

Persoonlijk maak ik er niet zo'n punt van. Als ze me een leuk prijsje voor mijn huis geven wil ik best ergens anders gaan wonen. Kijk het is voor mij duidelijk dat de boeren zich niet zó druk maken over deze zaak. In het actiecomité zitten geen boeren. Als ze zich werkelijk hadden opgewonden over deze plannen waren er al opstandjes geweest."

Kwaad ding

Mevrouw Tolhuis - haar woning ligt verscholen in de bossen van Jipsingboertange - zegt geld een 'kwaad ding' te vinden. "Mensen zwichten snel voor centen. Maar geld is toch niet alles in het leven. Weten die mensen wel wat ze straks moeten missen als ze hier niet meer kunnen wonen. Je hebt hier rust en ruimte en dat is niet in geld uit te drukken. Als de plannen doorgaan moet ik hier ook weg. Ik moet er niet aan denken. Dat met die oefenterreinen snap ik niet. Maar tja daar ben ik waarschijnlijk vrouw voor. Tegenwoordig doen ze toch alles met raketten en zo", zo vertelt mevrouw Tolhuis.

De bakker die in Jipsingboertange van deur tot deur gaat roept, "Zet maar in de krant, dat we er tegen zijn". Daarna lacht hij luid en maakt wat grimassen.

"'k Ben er tegen, maar als ze me goed betalen ben ik weg", zegt een andere landbouwer, die eveneens zijn naam niet wil noemen. "Ik loop niet achter die toestanden aan", verduidelijkt hij. Zijn vrouw vult aan: "Het helpt niet, want ze doen het toch".


Artikelen

Club zonder poespas 7 december 2009

Jipsingboertanger Dubbelconcert 4 november 2009

Nieuw zitbankje 28 november 2007

Boer Wortelboer blijft groot dankzij ruilhandel 25 augustus 2007

Strijdbijl is begraven in beroemde café Iembarg 23 augustus 2007

Johannes Tolhuis stamvader van jubilerend JVV 30 augustus 2006

Hobby's familie De Roo 'oet poelegrap en oardeghaid' 28 februari 2000

Voetballende collies klaar voor WK-show 11 juni 1998

Geld van mensen zonder werk ging op aan drank 5 december 1986

School Jipsingboertange 14 augustus 1986

Onze school - De Iemekörf 19 oktober 1985

Woonhol in het bos 1 juni 1982

Jipsingbourtange nog niet in zorg over NAM-proefboring 5 juni 1975

De vraag is: Wat doet dit dit kabinet? 11 maart 1971

Westerwolders tegen de militaire plannen 18 februari 1971

Auto rijdt op vier lopende vrouwen in 19 december 1970

Vlagtwedde loopt (rustig) te hoop tegen plan-Kikkert 13 oktober 1969

Echtpaar op bromfiets gedood in Musselkanaal 28 januari 1966

Kuiken- en varkensmesterij op z'n Amerikaans 26 maart 1965

NAM gaat boren bij Vlagtwedde 3 juni 1954

Ongeluk bij trouwpartij 27 januari 1954

De gemeente Vlagtwedde groeide (te) snel 4 juli 1952

Schoo junioreskampioen van Groningen 26 januari 1950

Uit het Oude Westerwolde 24 december 1943

Ontginnings-Maatschappij 'De Vereenigde Groninger Gemeenten' 26 oktober 1934

N.V. Ontginnings-Mij. 'De Verenigde Groninger Gemeenten' 30 november 1932

Verkooop grond te Jipsingboertange 20 oktober 1925

Straatweg Mussel-Jipsinghuizen feestelijk ingewijd 25 juni 1925

Publieke verkoping 15 januari 1919

Van de grens 28 december 1916

Korte berichten uit diverse bronnen
© jipsingboertange.nl - sitemap - disclaimer