Jipsingboertange

Jipsingboertange in de krant

Jipsingboertange in de media

Iets of iemand van Jipsingboertange stond in het nieuws.

Nieuwsblad van het Noorden, 13 oktober 1969

GR0EPJE JONGEREN SCHOPT REL

Vlagtwedde loopt (rustig) te hoop tegen plan-Kikkert

Het plan Kikkert gaat in vlammen op...

Het plan Kikkert gaat in vlammen op...

(Van onze redactie in Winschoten)

Het leek wel of heel Westerwolde zaterdagmiddag gehoor had gegeven aan de oproep van het actie-comité om te demonstreren tegen het plan Kikkert. Een lange stoet van 526 auto's waarbij 71 grote vrachtwagens trok enkele uren door het mooie landschap, waarbij op de meegevoerde spandoeken en borden duidelijk te lezen was dat men van het plan Kikkert om in Westerwolde een oefenterrein aan te leggen en in Ter Apel een garnizoen te legeren niets moest hebben. Een enkele spuwde, via een kreet, zijn gal over burgemeester en wethouders of over de burgemeester alleen. Alles verliep verder precies zoals de organisatoren hadden gepland afgezien dan van een poging van opgeschoten jongens om een rel te schoppen.

Reeds voor een uur 's middags kwamen de eerste demonstranten. Ze moesten zich opstellen bij het sportveld. De politie verzorgde een keurige aansluiting via een omleiding. Het dreigde echter even in de soep te draaien, omdat de belangstelling zo groot was dat de beschikbare opstelruimte en dat was een aantal kilometers, niet voldoende bleek. Door een dubbele rij op de wegen op te stellen kon men toch de provinciale weg vrij houden en het verkeer doorgang doen vinden.

Precies op tijd vertrok men in de richting Vlagtwedde. Om 19 over twee bereikte de eerste auto via Wollinghuizen het dorp Vlagtweede en 35 minuten later verliet de laatste van de stoet, de politieauto, dit dorp.

De lengte van de stoet, die eerst rond 10 kilometer was, was toen al met een groot aantal kilometers toegenomen. Later werd zelfs een lengte van 22 kilometer bereikt, maar er zaten toen tal van hiaten in. Die werden niet alleen veroorzaakt door het veilige rijden, maar ook omdat de politie nu en dan op kruispunten het gewone verkeer even doorliet, zodat de overlast tot een minimum beperkt bleef.

De belangstelling in de dorpen - via Vlagtwedde, Weende, Jipsingboertange, Ter Apelkanaal en Ter Apel ging men weer naar Sellingen - viel tegen. Weliswaar stonden hier en daar groepjes mensen, maar van iets massaals was toch geen sprake wat de toeschouwers betreft. De 'kopgroep' bereikte het thuisfront Sellingen om 15 uur maar 't duurde tot rum vier uur eer de laatste binnen was. Toen werd de grote doos met het plan Kikkert, de hele tijd voor in de stoet meegevoerd, op het parkeerterrein naast het gemeentehuis verbrand. Enkele meertjes dieselolie zorgden ervoor dat de inhoud, houtwol, nog beter wilde branden. Op dat moment waren er naast en voor het gemeenthuis zeker een paar duizend mensen waaronder veel jongeren.

Waren deze jongeren meest rustig, een kleine groep die al een hele tijd voor het gemeentehuis had rondgehangen, werd bij de brand actief. Een boompje en struiken moesten het ontgelden en omstreeks kwart voor vijf trok dit groepje naar de woning van de burgemeester die zelf op het gemeentehuis zetelde. Honderden nieuwschierigen gingen mee en voor de woning stond het in een mum van tijd zwart. Een paar kleine steentjes werden tegen de ruiten geworpen, men probeerde een boompje uit de tuin te rukken en ook de verdere beplanting zou het even moeten ontgelden. Toen kwam echter de politie, die er voor zorgde dat men buiten woning en tuin bleef.

De massa stremde echter het verkeer, hetgeen hinderlijk was, maar de politie niet meteen aanleiding tot ingrijpen gaf, omdat men via een zijweg zijn reis wel kon vervolgen. De jongeren werden toen weer wat driester en enkele graszoden, aan de overkant geplukt, werden naar de politiemannen gegooid. Met zachte drang ging de politie onder leiding van inspecteur H.J. Witteveen het trottoir voor de woning vrij maken. Een enkel knalbommetje deed hier niets aan af.

Dokter E. Smit trachtte daarna als lid van het actie-comité zijn dorpsgenoten via de geluidswagen van de politie te bewegen naar huis te gaan. Het was toen bijna vijf uur en hij besloot demonstranten bevel te geven zich rustig te verwijderen.

Men bleef echter waar men was. Om vijf uur kwam er versterking van korpsen uit buurgemeenten. Met zachte drang werd, na een waarschuwing van inspecteur Witteveen, de rijbaan vrijgemaakt, waarna ook de trottoirs zonder morren of tegenstribbelen werden vrijgemaakt.

-----------------------------------------------------------------

Demonstratie tegen het plan Kikkert

DE BURGEMEESTER WAS ER WEL MAAR HIJ ZAG DE DEMONSTRANTEN NIET

Een aantal stokebranden maakt het de politie lastig

Een aantal stokebranden maakt het de politie lastig als in de gemeente Vlagtwedde het plan Kikkert symbolisch wordt verbrand.

ZATERDAGMIDDAG - Burgemeester mr. G. Loopstra van Vlagtwedde ziet niets van de eindeloze auto-optocht die het plan-Kikkert verwerpend in alle toonaarden (en soms de burgemeester erbij) enkele uren subliem colonne rijdt (zelfs geen blikschade) door zijn uitgestrekte gemeente. Hij ziet het vliegtuig niet dat mooi Westerwolde in de lucht verdedigt tegen militaire plannen en hij ziet de vlammen niet die het rijkelijk met dieselolie begoten plan-Kikkert (een lappen doos vol houtwol) verteren schuin achter het gemeentehuis in Sellingen. De burgemeester bivakkeert op de 'overloop' van het gemeentehuis samen met (plaatsvervangend) gemeentesecretaris J.P. Tees om op een vrije zaterdagmiddag zoals hij zegt "de bestuurlijke orde te handhaven". Hij is heel rustig. Hij trekt alleen iets harder aan zijn pijp als - blijkens het zich verplaatsende gejoel en blijkens mededelingen van politiekorpschef H.J. Witteveen - de rotzooi trappende jongens vanaf het dovend vuur oprukken naar zijn huis enkele honderden meters verder.

De goede orde en de kleine horde

De heer Loopstra wordt goed op de hoogte gehouden van de gang van zaken buiten. Hij spreekt er zijn bewondering over uit dat al die 526 auto's op een rij de 55 kilometer lange route zo feilloos hebben gereden. Om 20 minuten voor 5 terwijl het geschreeuw van de kleine horde voor zijn verlaten huis te horen is (er wordt aan het tuingewas gerukt en er vliegen wat steentjes tegen de ruiten) zegt de burgemeester "Ik ben verheugd dat het zo ordelijk en waardig is verlopen".

En hij heeft gelijk, want wat een stuk of wat in de groei zijn gemeentenaren op dat moment bedrijven, loopt buiten de optocht-demonstranten om, al zijn er nog al wat overbodige toekijkers. Misschien had het Kikkert-plan wat minder lang brandend moeten blijven want daar begint het gedonder.

Als enkele politiemannen in verdrukking raken tussen het vuur en het hitsende jongerenkopgroepje van de duizendkoppige menigte, probeert actiecomitelid dokter E. Smit er een punt achter te zetten "Wij zullen", zo roept hij om, "de heer Kikkert nog wat as bezorgen maar dit is definitief het einde van de demonstratie". De stokebranden gaan door met duwen tegen de politiemannen en trekken aan boompjes. "Gaat u nou rustig naar huis", bezweert dokter Smit. De jongens rukken struiken uit de grond en gooien die op het vuur en op het politiemachtje dat wankelt

. Goed dat er politie is die zich weet te beheersen. Met 'n afgeknapt boompje rukken de jongens op naar het huis van de burgemeester. Ze gooien wat, ze knallen wat, ze roppen wat, ze gillen wat, maar verder dan de voortuin komen ze niet, want daar staat de politie weer. Maar ze gaan niet weg. Hernieuwd vocaal ingrijpen van dokter Smit (bijna de buurman van burgemeester Loopstra) "Dames en heren gaat u nou rustig naar huis voordat er iets gebeurt. Bederf deze actie nou niet". Maar de toekijkers blijven en de jongens gaan niet weg. Kreet uit de menigte "De politie mag opknappen wat een ander bederft".

Goed nummer

De politie knapt het ook op. Om goed vijf uur komt de versterking (uit Winschoten en Stadskanaal) en zijn er opeens geen zes politiemannen (de rest van het Vlagtwedder korps is elders) maar een stuk of zestien. Inspecteur Witteveen geeft de bekende formule die doorlopen eist en dan worden de herrieschoppers eenvoudig door de politiemannen weggelopen van het burgemeestershuis zonder slag of stoot. Een goed nummer en tevens het slot.

Nog even terug naar de start van de protesttocht. Daar plant mevrouw Middelkamp rood-wit-blauw vlaggetjes op de protestauto’s ter memorie van de geboorte van het prinsenkind. Zij zegt, "Wij zijn hier allemaal koningsgezind". En voegt er (over het plan-Kikkert) meteen aan toe "Dat kan een normaal mens niet verdragen zo gemeen als dat is opgezet".

De protestauto's zeggen het anders. Een bloemlezing uit de meegevoerde leuzen - Beter Kikkert dood dan mens in nood - Laat ons leven en niet beven - In dit gebied geen geschiet - Wij kunnen niet verdragen dat Loopstra kanonnen gaat vragen - Leer ze elders schieten, hier alleen aardappelen graan en suikerbieten - Loopstra en Kikkert zien ze vliegen, ze houden een wedstrijd in het liegen - De raad moet beter op haar tellen passen, ze kan haar handen niet in onschuld wassen - Dood en verderf aan hen die ons verraden - Loopstra en Kikkert, wolven in schaapskleren - Loopstra gek op recreatie, waarom nu dan degradatie - Wat Kikkert zaait zal niemand oogsten - Laat plan Kikkert en B. en W. verdwijnen dan zal de zon weer over Westerwolde schijnen -

Geen twijfel over goed of slecht en ook niet over de schuldvraag. Eén auto heeft een galg met bungelende strop achterop. Een ander vuurt een kikker uit de loop van een kanon.

Fellere actie

De deelnemers krijgen nog even een paper toegestopt waarop 't actiecomité aandringt op 'n waardig gedrag het voorkomen van herrie het opvolgen van alle aanwijzingen van de politie want 'chaos doet onze actie afbreuk'.

Het gaat allemaal volgens de voorschriften en dus wordt het een waardige demonstratie. De onkosten van de demonstratie zullen worden bestreden uit vrijwillige bijdragen zegt actiecomitélid G. Platje uit Ter Apel. Hij zegt dat het comité drie à vier weken geleden aan het gemeentebestuur heeft verzocht om hearings te houden, maar dat daar een negatief antwoord op is gekomen (vrijdag).

"We hopen dat dit voldoende is", zegt hij, "we hebben alleen maar laten zien, dat de hele bevolking tegen het plan is".

Tijdens het vuurwerk aan het slot wordt het volgende briefje uitgereikt; "Mochten B. en W. het vandaag nog niet begrijpen, dan vestigen wij nu reeds uw aandacht op een nog grotere en veel fellere actie, die dan komen gaat". (Wie zijn zij?)

In het gemeentehuis onthoudt burgemeester Loopstra zich van commentaar. Alleen dit nog: zijn vrouw en kinderen zijn niet buiten de gemeente, zoals in de kranten heeft gestaan. Zij zijn buiten het dorp Sellingen gebracht, maar in de gemeente gebleven.


Artikelen

Club zonder poespas 7 december 2009

Jipsingboertanger Dubbelconcert 4 november 2009

Nieuw zitbankje 28 november 2007

Boer Wortelboer blijft groot dankzij ruilhandel 25 augustus 2007

Strijdbijl is begraven in beroemde café Iembarg 23 augustus 2007

Johannes Tolhuis stamvader van jubilerend JVV 30 augustus 2006

Hobby's familie De Roo 'oet poelegrap en oardeghaid' 28 februari 2000

Voetballende collies klaar voor WK-show 11 juni 1998

Geld van mensen zonder werk ging op aan drank 5 december 1986

School Jipsingboertange 14 augustus 1986

Onze school - De Iemekörf 19 oktober 1985

Woonhol in het bos 1 juni 1982

Jipsingbourtange nog niet in zorg over NAM-proefboring 5 juni 1975

De vraag is: Wat doet dit dit kabinet? 11 maart 1971

Westerwolders tegen de militaire plannen 18 februari 1971

Auto rijdt op vier lopende vrouwen in 19 december 1970

Vlagtwedde loopt (rustig) te hoop tegen plan-Kikkert 13 oktober 1969

Echtpaar op bromfiets gedood in Musselkanaal 28 januari 1966

Kuiken- en varkensmesterij op z'n Amerikaans 26 maart 1965

NAM gaat boren bij Vlagtwedde 3 juni 1954

Ongeluk bij trouwpartij 27 januari 1954

De gemeente Vlagtwedde groeide (te) snel 4 juli 1952

Schoo junioreskampioen van Groningen 26 januari 1950

Uit het Oude Westerwolde 24 december 1943

Ontginnings-Maatschappij 'De Vereenigde Groninger Gemeenten' 26 oktober 1934

N.V. Ontginnings-Mij. 'De Verenigde Groninger Gemeenten' 30 november 1932

Verkooop grond te Jipsingboertange 20 oktober 1925

Straatweg Mussel-Jipsinghuizen feestelijk ingewijd 25 juni 1925

Publieke verkoping 15 januari 1919

Van de grens 28 december 1916

Korte berichten uit diverse bronnen
© jipsingboertange.nl - sitemap - disclaimer