Jipsingboertange

Jipsingboertange in de krant

Jipsingboertange in de media

Iets of iemand van Jipsingboertange stond in het nieuws.

Nieuwsblad van het Noorden 05-06-1975

Jipsingbourtange nog niet in zorg over NAM-proefboring

Jipsingbourtange lijkt niet verontrust door een te verwachten proetboring van de NAM ten noorden van bet dorp. Zelfs al is nog niet precies bekend waar de boring plaats heeft en of de boring ook tot gevolg zal hebben, dat er uitgebreide gaswinningsinstallaties in het natuurgebied van de gemeente Vlagtwedde zullen worden gebouwd. Kennelijk met in het achterhoofd de herinnering aan een zaak als de boring in het Emmerhout, hebben de PvdA-Kamerleden mevrouw Epema-Brugman en de heer Wierenga minister Lubbers vragen gesteld over een proef boring die naar hun idee zou plaats vinden in het natuurgebied van Jipsingbourtange. De inwoners van het fraai gelegen dorp delen de verontrusting van de beide parlementariërs niet. Afgezien van het feit dat ze er waarschijnlijk weinig van zullen merken - door de vele bomen in de bosrijke omgeving zullen de boortorens niet te zien zijn - vrezen ze een proefboring niet, daar ze al eerder leefden met de gedachte dat het hele gebied volgens het plan-Kikkert één groot militair oefenterrein zou worden.

Jipsingbourtange is inderdaad fraai gelegen. Rondom een weelde van (Staats)bossen vol naald- en loofbomen, afgewisseld door akkers waar de gerst inmiddels een halve meter hoog staat of waar het pas boven de grond gekomen aardappelloof geel en bruin is geworden door de onverwachte nachtvorst van een paar dagen geleden. Hier en daar vertoont het landschap een lichte glooiing. Kortom: voor wie van rust en natuurschoon houdt, is het goed wonen in Jipsingbourtange. Als je vanuit het zuiden het dorp binnenrijdt - eigenlijk maar een paar huizen - liggen de woningen bijna verscholen tussen de bomen.

Zuidelijk van de weg die via Jipsingbourtange vanaf Plaggenborg naar Mussel leidt, ligt een waterwinningsgebied. Niet in dat gebied - zoals de Kamerleden Epema-Brugman en Wierenga in hun vragen aan minister Lubbers veronderstelden - ligt de plaats waar de NAM wil gaan proefboren. De lokatie die de NAM heeft uitgezocht, ligt meer noordelijk, vanuit Jipsingbourtange gezien achter een 10 hectare groot stuk bos dat zich naar het Noorden uitstrekt. Volgens gemeente-secretaris G. Dijk van de gemeente Vlagtwedde "niet ongelukkig gekozen", omdat de boortoren vanuit Jipsingbourtange vanwege de bomen van het bos niet te zien is.

Overigens was de gemeente Vlagtwedde woensdagmorgen nog niet in het bezit van de antwoorden van minister Lubbers op de vragen van de beide Kamerleden. Als juist was geweest wat de minister uit de vragen had opgemaakt, namelijk dat de raad van Vlagtwedde op 3 juni bij elkaar kwam, dan was de bewindsman in strijd met zijn eigen woorden te laat met zijn antwoord. (Op de vraag naar de bereidheid bij de minister om vóór de raadsvergadering van 3 juni te antwoorden, luidde het antwoord van de heer Lubbers: "Aan deze vraag heb ik gaarne gevolg gegeven"). Nu echter de raadsvergadering pas op 10 juni wordt gehouden - geheel volgens het rooster - is de minister tóch nog op tijd. (Uit het antwoord van de minister op deze vraag blijkt intussen wel dat de regering kennelijk niet op de hoogte is van de snelheid waarmee de Posterijen werken. De ministeriële brief is namelijk gedateerd op dezelfde dag dat ook de vergadering in Vlagtwedde zou worden gehouden).

De NAM geeft de volgende precisering van de plaats waar geboord zal worden. In 1954 is de eerste boring ter plaatse geweest op een diepte van 2000 meter. Het "resultaat was toen negatief. Uit latere seismische onderzoekingen is gebleken, dat iets zuidelijker dan de toenmalige boringsplaats "perspectief biedende structuren werden aangetroffen", met andere woorden: er zou iets kunnen zitten dat de moeite van exploitatie loont. Het terrein van ongeveer 1 hectare ligt op het land van landbouwer J. Kuipers.

Uit de antwoorden van de minister blijkt dat het technisch mogelijk is de boring ergens anders te doen. De NAM laat weten dat er een beperkte verschuivingsmogelijkheid is van ongeveer 1 kilometer. Men zou daarmee eventueel op het land van een andere eigenaar terecht komen, mogelijk op dat van het landontginningsbedrijf Cunrau, dat 320 hectare land bij Jipsingbourtange in ontginning heeft. Bij dit bedrijf dat ook elders ontginningsgebieden heeft - zoals in Woudbloem, waar de NAM wél een lokatie op het terrein van Cunrau heeft - is niets bekend over een boring in Jipsingbourtange. Men zou er echter niet afwijzend tegenover staan. "Als je voor het algemeen belang iets kunt doen, waarom dan niet?", aldus een woordvoerder van Cunrau in Sappemeer. In ieder geval behoort de toegangsweg tot de boorlokatie wél tot het terrein van dit landontginningsbedrijf.

De man-op-straat in Jipsingbourtange weet uit publicaties dat er een proefboring komt. Dat dat mogelijk - zoals de gemeente aan de NAM heeft gevraagd, iets waarover minister Lubbers ontstemd is omdat de NAM als concessiehouder geen enkele bemoeiing heeft met de distributie van gas - voor 200 woningen in een onrendabel gebied een gasaansluiting zal opleveren, is mooi meegenomen als dat plannetje al op zou gaan. "Maar", zo redeneert men in het dorp, "de NAM moet wel doorgaan met boren. Want Slochteren zal een keer opraken. En Nederland heeft gas nodig. En als dat gas hier bij ons uit de bodem moet komen, best, als de grond maar niet gaat verzakken".

Hoofd van de School A. Habing maakt zich vermoedelijk tot spreekbuis van alle inwoners van Jipsingbourtange als hij zegt: "We hebben minder moeite met het eventuele boren dan met het plan-Kikkert. Als dat door was gegaan, was men zijn land kwijt geweest. Nu zal er alleen maar ergens geboord worden. Daarom is er vanuit Jipsingbourtange geen bezwaar. Als er wél mensen bezwaar zouden hebben gehad, had ik het moeten weten, want dan was er over gepraat. Ik heb er geen woord over gehoord".

TON VAN DER WERF


Artikelen

Club zonder poespas 7 december 2009

Jipsingboertanger Dubbelconcert 4 november 2009

Nieuw zitbankje 28 november 2007

Boer Wortelboer blijft groot dankzij ruilhandel 25 augustus 2007

Strijdbijl is begraven in beroemde café Iembarg 23 augustus 2007

Johannes Tolhuis stamvader van jubilerend JVV 30 augustus 2006

Hobby's familie De Roo 'oet poelegrap en oardeghaid' 28 februari 2000

Voetballende collies klaar voor WK-show 11 juni 1998

Geld van mensen zonder werk ging op aan drank 5 december 1986

School Jipsingboertange 14 augustus 1986

Onze school - De Iemekörf 19 oktober 1985

Woonhol in het bos 1 juni 1982

Jipsingbourtange nog niet in zorg over NAM-proefboring 5 juni 1975

De vraag is: Wat doet dit dit kabinet? 11 maart 1971

Westerwolders tegen de militaire plannen 18 februari 1971

Auto rijdt op vier lopende vrouwen in 19 december 1970

Vlagtwedde loopt (rustig) te hoop tegen plan-Kikkert 13 oktober 1969

Echtpaar op bromfiets gedood in Musselkanaal 28 januari 1966

Kuiken- en varkensmesterij op z'n Amerikaans 26 maart 1965

NAM gaat boren bij Vlagtwedde 3 juni 1954

Ongeluk bij trouwpartij 27 januari 1954

De gemeente Vlagtwedde groeide (te) snel 4 juli 1952

Schoo junioreskampioen van Groningen 26 januari 1950

Uit het Oude Westerwolde 24 december 1943

Ontginnings-Maatschappij 'De Vereenigde Groninger Gemeenten' 26 oktober 1934

N.V. Ontginnings-Mij. 'De Verenigde Groninger Gemeenten' 30 november 1932

Verkooop grond te Jipsingboertange 20 oktober 1925

Straatweg Mussel-Jipsinghuizen feestelijk ingewijd 25 juni 1925

Publieke verkoping 15 januari 1919

Van de grens 28 december 1916

Korte berichten uit diverse bronnen
© jipsingboertange.nl - sitemap - disclaimer