Jipsingboertange

Jipsingboertange in de krant

Jipsingboertange in de media

Iets of iemand van Jipsingboertange stond in het nieuws.

Provinciale Drentsche en Asser courant 28-12-1916

Van de grens

De rijksveldwachter Heiting in Sellingen heeft dezer dagen een gevaarlijk oogenblik doorleefd.
Terwijl hij zich bevond ten huize van den landbouwer J. H. T. te Jipsingboertange, waar hij ook voor eenige weken verschillende smokkelwaren in beslag nam, grendelde T. de deur en haalde, onder het uiten van de woorden "nu komt ge hier niet levend vandaan", een geladen geweer uit de kast.
Heiting sprong onmiddellijk toe, wist den loop van het geweer onder den arm te krijgen, zoodat een te lossen schot hem niet kon treffen en ontkwam daardoor aan het eerste levensgevaar.

Een worsteling om het bezit van het geweer ontstond, waarbij Heiting den man het wapen wist te ontwringen en het de kamer inslingerde. Op bevel van T. werd het geweer nu evenwel opgenomen door de vrouw, waardoor het gevaar voor H. nog grooter werd. Zich omkeerende richtte H. zijn revolver op de vrouw en beval haar het geweer neer te leggen, waaraan zij na eenig weifelen voldeed. Heiting was thans meester van bet terrein en wist G. en diens vrouw door zijn wapen in bedwang te houden.

Het flink en tactvol optreden van Heiting, die zelfs in deze gevaarlijke oogenblikken van zijn revolver geen gebruik maakte, is te prijzen.


Artikelen

Club zonder poespas 7 december 2009

Jipsingboertanger Dubbelconcert 4 november 2009

Nieuw zitbankje 28 november 2007

Boer Wortelboer blijft groot dankzij ruilhandel 25 augustus 2007

Strijdbijl is begraven in beroemde café Iembarg 23 augustus 2007

Johannes Tolhuis stamvader van jubilerend JVV 30 augustus 2006

Hobby's familie De Roo 'oet poelegrap en oardeghaid' 28 februari 2000

Voetballende collies klaar voor WK-show 11 juni 1998

Geld van mensen zonder werk ging op aan drank 5 december 1986

School Jipsingboertange 14 augustus 1986

Onze school - De Iemekörf 19 oktober 1985

Woonhol in het bos 1 juni 1982

Jipsingbourtange nog niet in zorg over NAM-proefboring 5 juni 1975

De vraag is: Wat doet dit dit kabinet? 11 maart 1971

Westerwolders tegen de militaire plannen 18 februari 1971

Auto rijdt op vier lopende vrouwen in 19 december 1970

Vlagtwedde loopt (rustig) te hoop tegen plan-Kikkert 13 oktober 1969

Echtpaar op bromfiets gedood in Musselkanaal 28 januari 1966

Kuiken- en varkensmesterij op z'n Amerikaans 26 maart 1965

NAM gaat boren bij Vlagtwedde 3 juni 1954

Ongeluk bij trouwpartij 27 januari 1954

De gemeente Vlagtwedde groeide (te) snel 4 juli 1952

Schoo junioreskampioen van Groningen 26 januari 1950

Uit het Oude Westerwolde 24 december 1943

Ontginnings-Maatschappij 'De Vereenigde Groninger Gemeenten' 26 oktober 1934

N.V. Ontginnings-Mij. 'De Verenigde Groninger Gemeenten' 30 november 1932

Verkooop grond te Jipsingboertange 20 oktober 1925

Straatweg Mussel-Jipsinghuizen feestelijk ingewijd 25 juni 1925

Publieke verkoping 15 januari 1919

Van de grens 28 december 1916

Korte berichten uit diverse bronnen
© jipsingboertange.nl - sitemap - disclaimer