Jipsingboertange

Jipsingboertange in de krant

Jipsingboertange in de media

Iets of iemand van Jipsingboertange stond in het nieuws.

Nieuwsblad van het Noorden 04-07-1952

De gemeente Vlagtwedde groeide (te) snel

En worstelt nu met problemen

Ruim een eeuw geleden telde de gemeente Vlagtwedde ongeveer 2400 zielen en nu nadert men de zeventien duizend.
Van de onafzienbare heidevlakten en moerassen is bijna niets overgebleven en overal vind men nu vruchtbare akkers, afgewisseld met bossen en een enkel stuk woeste grond.
De gemeente is wat de oppervlakte betreft de grootste van onze provincie (15.502 ha) en neemt naar het inwonertal de vierde plaats in.

Deze geweldige groei en ontwikkeling van dit vroeger zo arme gebied, zijn voornamelijk te danken aan drie factoren n.l. de kanalisatie, de ontsluiting door de inmiddels geliquideerde stoomtrammij. Oostelijk Groningen en de ontginningen.

Het ontginnen, dat vooral in de dertiger jaren door de grote werkloosheid, met kracht werd aangepakt, ging in zulk een tempo, dat men zich tenslotte moest beijveren om hier en daar nog een stukje woeste grond te behouden. Bijna alles viel ten offer aan de landhonger, terwijl verder uitgestrekte bossen, in totaal ongeveer 800 ha werden aangelegd op de armste gronden.

Momenteel is men in Sellingerbeetse nog bezig met ontginning en komt elke week er nog een ha gereed. Over 5 jaar is de gehele ontginning, wanneer men in het huidige tempo doorwerkt, gereed.

Naast deze ontginningen wordt echter in de gemeente ook hard op ander gebied gewerkt en worden in de vier hoofd-dorpen en ook in de kleinere gehuchten veel werken aangepakt.

In Vlagtwedde kwam een pracht zwembad gereed, terwijl men bezig is met de aanleg van een groot wandelpark met sportvelden. Nieuwe huizen verrijzen in het uitbreidingsplan.

Rond het dorp Sellingen richten de werkzaamheden zich om en bij de ontginningen waar verschillende boerderijen zijn verezen.

In Jipsingboertange werd een aantal arbeiderswoningen gebouwd.

Een klein dorp op zichzelf vormt hier bij Sellingen de Jongensstad waar de moeilijk opvoedbare jeugd in andere banen wordt geleid onder leiding van de heer Duiker, die in de loop der jaren opmerkelijke resulten heeft geboekt.

Een grote ontwikkeling maakte ook het dorp Ter Apel door.

Maar niet alleen in de hoofddorpen, maar ook aan de periferie werd gedacht. Met kracht werd hier de wegenaanleg ter hand genomen, en het resultaat was verrassend.

Hoewel het allemaal heel mooi lijkt, worstelt toch de gemeente met verschilende problemen die, ondanks het prachtige financiele beleid dat werd gevoerd, niet kunnen worden opgelost.

Voornamelijk is dit het vraagstuk van de werkloosheid. Momenteel, dus vlak voor het hoogseizoen en in een tijd dat de landbouw al veel arbeidskrachten nodig heeft, telt men nog ongeveer 600 werklozen, welk aantal des winters tot 1000 stijgt.
Industrie is er wel, maar te weinig.

Nu ligt er voor dit werkloosheidsvraagstuk wel een oplossing n.l. de herontginning van de landerijen met een plan voor herverkaveling.
Dit zou voor 80 pct. de werkloosheid opheffen. Maar deze herontginningen vragen echter te grote offers van landbouwers en zolang daar geen oplossing voor wordt gevonden, zal men daar ook niet aan kunnen beginnen.

Voor een gemeente als Vlagtwedde is dit werkloosheidsvraagstuk het grootste probleem.


Artikelen

Club zonder poespas 7 december 2009

Jipsingboertanger Dubbelconcert 4 november 2009

Nieuw zitbankje 28 november 2007

Boer Wortelboer blijft groot dankzij ruilhandel 25 augustus 2007

Strijdbijl is begraven in beroemde café Iembarg 23 augustus 2007

Johannes Tolhuis stamvader van jubilerend JVV 30 augustus 2006

Hobby's familie De Roo 'oet poelegrap en oardeghaid' 28 februari 2000

Voetballende collies klaar voor WK-show 11 juni 1998

Geld van mensen zonder werk ging op aan drank 5 december 1986

School Jipsingboertange 14 augustus 1986

Onze school - De Iemekörf 19 oktober 1985

Woonhol in het bos 1 juni 1982

Jipsingbourtange nog niet in zorg over NAM-proefboring 5 juni 1975

De vraag is: Wat doet dit dit kabinet? 11 maart 1971

Westerwolders tegen de militaire plannen 18 februari 1971

Auto rijdt op vier lopende vrouwen in 19 december 1970

Vlagtwedde loopt (rustig) te hoop tegen plan-Kikkert 13 oktober 1969

Echtpaar op bromfiets gedood in Musselkanaal 28 januari 1966

Kuiken- en varkensmesterij op z'n Amerikaans 26 maart 1965

NAM gaat boren bij Vlagtwedde 3 juni 1954

Ongeluk bij trouwpartij 27 januari 1954

De gemeente Vlagtwedde groeide (te) snel 4 juli 1952

Schoo junioreskampioen van Groningen 26 januari 1950

Uit het Oude Westerwolde 24 december 1943

Ontginnings-Maatschappij 'De Vereenigde Groninger Gemeenten' 26 oktober 1934

N.V. Ontginnings-Mij. 'De Verenigde Groninger Gemeenten' 30 november 1932

Verkooop grond te Jipsingboertange 20 oktober 1925

Straatweg Mussel-Jipsinghuizen feestelijk ingewijd 25 juni 1925

Publieke verkoping 15 januari 1919

Van de grens 28 december 1916

Korte berichten uit diverse bronnen
© jipsingboertange.nl - sitemap - disclaimer