Jipsingboertange

Historie

Historie

Zandrug

De naam Jipsingboertange verwijst naar de zandrug waarop het dorp is ontstaan.

Landbouwvereeniging

De Landbouwvereeniging Jipsingboertange werd in 1919 opgericht.

Verharde weg

In negentienvierentwintig werd de weg Jipsinghuizen - Jipsingboertange - Mussel verhard.
De inwoners van Jipsingboertange waren zó blij met de nieuwe weg dat ze een lied zongen bij de opening:

Wijze: "Triomf de vreugde stijgt ten top"

1.

Hoezee de nieuwe weg is klaar
Wij vieren feest nu met elkaar
Want 's winters was het modder
's Zomers vreeslijk mul
Maar nu is 't eindelijk voor elkaar
Wij vieren feest nu met elkaar
Ter ere van de weg (bis)

2.

Ja onze vreugde is nu groot
Wij fietsen niet meer door de sloot
En de lembarg stuift ons ook
De ogen niet meer dicht
Elk roemt nu onze straatweg hier
Wij zingen nu met veel plezier
Ter ere van de weg (bis)

Bosrijke omgeving

Jipsingboertange ligt in een bosrijke omgeving, met veel Amerikaanse eiken en een schitterend ven ('het meertje').
In de jaren dertig van de vorige eeuw, toen dit deel van Westerwolde werd ontgonnen, werden de bossen aangelegd, daarvoor waren er uitgestrekte heidevelden.

Oudste inwoner 1937

W. de Roo 90 jaar

De oudste inwoner van Jipsingboertange wordt op 2 Nov. 90 jaar! Het is de heer W. de Roo (ten huize van den heer Jac. Ots), die deze hooge ouderdom mag bereiken en die - zooals we zien - zijn trouwe gereedschap nog hanteert. Moge hij nog lang de lust en de kracht bezitten, om in de buitenlucht een weinig te werken. De geheele buurt, fam en de vele kennissen zullen hem van harte zulks toewenschen!
Het Noorden in woord en beeld, jrg 13, 1937-1938, no 34, 05-11-1937.

Ontginning

De ontginning gebeurde grotendeels in het kader van de werkverschaffing. De stukken grond die het minst geschikt waren voor de landbouw werden gebruikt voor het aanleggen van percelen bos. In Jipsingboertange werd in totaal 204 ha. ontgonnen.

Turf

De meeste turf behoorde toe aan de boeren. De arbeiders staken de turf, als de turf droog was haalden de boeren het met de zogenaamde ladderwagens op.
De turfgravers hadden geen gemakkelijk bestaan, maar de verdiensten waren goed: gemiddeld zo'n elf euro per week, een boerenarbeider verdiende maar de helft en in de werkverschaffing nog minder.
Het turfgraven ging door tot vlak na de tweede-wereldoorlog. Praktisch al het veen was toen weg, wat er nog zat werd omgespit.

Heideploegen
Heideploegen

Camping

De heer Prummel opend in 1966 Camping "De Iembarg".

Olie

Nadat de turf als energiebron was opgedroogd werd er in 1954 nog geboord naar olie. De opbrengsten waren onvoldoende, de boortoren verdween weer.
In 1977 kwam er weer een boortoren, ook nu was het van korte duur.

Opening weg
Opening weg
Aanzichtkaart
Aanzichtkaart
Boortoren
Boortoren
Boorkop
Boorkop
Boortoren
Boortoren
De Iembarg
De Iembarg
De Iembarg
De Iembarg
Heide
Heide
Het Kerkje
Het Kerkje© jipsingboertange.nl - sitemap - disclaimer