Jipsingboertange


G. Buwalda

Een van de straten van Jipsingboertange heet 'G. Buwaldaweg', hoe is deze straat aan die naam gekomen?

Gerrit Buwalda (27-08-1910) is geboren en getogen te Vledderveen.
De familie Gerrit Buwalda woonde aan de Jipsingboertangerweg toen er in 1943 een staking op poten werd gezet.
Vooral de boeren moesten eraan geloven, hun landbouwproducten waren grotendeels bedoeld om te worden aangewend voor het Duitse leger.

Vanuit de illegaliteit (of toch de ondergrondse/het verzet?) werden de boeren onder druk gezet, zo zou Gerrit Buwalda een NSB-gezinde boer op de hoogte brengen van de feiten van de staking, dit is in overleg besloten daar Gerrit kennis had aan deze boer, op die manier trachtte men te voorkomen dat er iemand zou kunnen worden opgepakt door de Duitsers.

Helaas, het pakte anders uit, een stel NSB-ers kreeg Gerrit in het vizier en schoot hem neer, hij overleed later in het ziekenhuis te Winschoten. Het oudste zoontje (Ulbe Gerrit), 4 jaar oud, was bij zijn vader toen die werd neergeschoten, dit gebeurde op 3 mei 1943.

Gerrit liet een hoogzwangere vrouw (5 weken later werd het 2e zoontje geboren, hij ontving de naam Wubbe Gerrit) na.
Gerrit's vrouw was 28 jaar toen ze weduwe werd, vanaf deze tijd tot na de 2e Wereldoorlog kwam mevrouw Buwalda- Schoenmaker niet voor enige financieële ondersteuning in aanmerking, oma Zwaantje Schoenmaker en de rest van de familie hebben haar zo goed mogelijk trachten op te vangen. Na de oorlog kwam mevrouw Buwalda voor een uitkering in aanmerking en werd het leven iets draaglijker voor het getroffen gezin.

Toen er nieuwe huizen werden gebouwd is de familie Buwalda gaan wonen in één der nieuwe huizen.

Bij de straatnaamgeving werd om hem "op waardige wijze te eren en te gedenken" een straat naar Gerrit Buwalda genoemd.

Het nieuwe adres van de familie werd voortaan G. Buwaldaweg nr. 7 te Jipsingboertange. Mevrouw Buwalda is voor de rest van haar leven weduwe gebleven.

Met dank aan onderzoeker Harm Rijnsbergen en de gemeente Vlagtwedde.

Tekst aangepast op 4 dec. 2007

Graf Buwalda
Graf Gerrit en Zwaantje Buwalda

 

April-Meistaking van 1943.

In het voorjaar 1943 had het Duitse leger in Rusland de belangrijke slag bij Stalingrad verloren. Duitse arbeiders moesten als soldaat naar het Oostfront om de Russen tegen te houden. Ze konden niet meer in de Duitse fabrieken werken.
De proklamatie van de "Wehrmachtsbefehlshaber" generaal Christiansen : "Alle militairen van het voormalige Nederlandse leger, dienen weer in krijgsgevangenschap te worden afgevoerd." betekende dat 300.000 Nederlandse militairen, die in 1940 waren vrijgelaten, zich moesten melden om in Duitsland in de fabrieken te gaan werken.
Deze proklamatie vormde de aanleiding voor de stakingen die begonnen op 29 April 1943.

In Twente braken spontaan stakingen uit. Razendsnel verspreidden die zich over het hele land. Met name op het platteland werd gestaakt. Boeren leverden op veel plaatsen geen melk meer af.
De bezetters traden hard op. Tachtig stakers werden dadelijk gefusilleerd. Ter afschrikking werden hun namen op aanplakbiljetten bekendgemaakt. Er werd geschoten op groepen stakers. Daarbij vielen 95 doden en 400 zwaargewonden.
De meeste stakers gingen 3 mei weer aan het werk. De stakingen waren een keerpunt, de steun aan het verzet nam sterk toe.

Straatnaamgeving

Vroeger werden de huizen genummerd per wijk, een letter gevolgd door een getal, voor Jipsingboertange was dat bv. E76, E77 enz.
Wanneer er later nieuwe huizen in dezelfde wijk bij kwamen werden er letters toegevoegd, bv. E77a, E77b, dit leidde op den duur tot een onoverzichtelijke situatie.
In oktober 1949 kreeg de raad van Vlagtwedde het voorstel om straatnamen in te voeren voor een aantal straten in de gemeente, een gedeelte uit dit voorstel;

Jipsingboertange

Voorgesteld wordt alhier afzonderlijk te nummeren de beide wegen in het uitbreidingsplan.
I. De verharde weg staande als het ware in een ovale boog op de bestaande weg te Jipsingboertange.
Voorgestelde namen:
1. Boogweg.
2. Nieuweweg.

II. De gedeeltelijk verharde weg staande loodrecht op de bestaande weg te Jipsingboertange en snijdende de bovengenoemde "Boogweg".
Voorgestelde namen:
1. Buwaldaweg.
2. Dennenweg.
3. Bosweg.

De keuze werd dus G. Buwaldaweg voor de "Boogweg" en Bosweg voor de weg die loodrecht op de Jipsingboertangerweg staat.
© jipsingboertange.nl - sitemap - disclaimer